சுட்ட பழம் வேண்டுமா? சுடாத பழம் வேண்டுமா?

ஔவையார்

“ஔவைக்கிழவி நம் கிழவி, அமுதின் இனிய சொற்கிழவி” என்று நம் தமிழ்க் குழந்தைகள் ஆண்டாண்டு காலமாகப் போற்றிப் பாராட்டும் தமிழ்ப்பெண் புலவர் ஔவையார். ஔவையார் மிகச் சிறந்த தமிழ்ப் புலவர்.

குழந்தைகள் நல்ல முறையில் வளர வேண்டும், சிறந்த ஒழுக்க நெறிகளைக் கற்று வளர வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் ஆத்திசூடி, கொன்றை வேந்தன் முதலிய பல சிறந்த நீதி நூல்களையும், ஏராளமான தமிழ்க் கவிதைகளையும் எழுதியுள்ளார். அறிவிற் சிறந்த இந்தத் தமிழ்ப் பெண் புலவரைப் பற்றிய இனிய கதையொன்றினை இங்கே படியுங்கள்.

ஔவையார் மிகச் சிறந்த தமிழ்ப் புலவர் என்று கூறினோம். அவர் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், அவர் பண்டைத் தமிழ் நாட்டின் சகல நகரங்களிலும், ஊர்களிலும் சுற்றித் திரிந்து அந்தந்த ஊர்களில் வாழும் மக்களுக்கு நல்லறிவைப் போதித்து வந்தார்.

அந்த ஊர் மக்கள் அன்புடன் அளிக்கும் உணவை உண்டு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் சிறுவர், சிறுமிகள் மகிழ்ச்சியுடன் அவரைச் சுற்றிக்கொண்டு, “ஔவைப் பாட்டி, ஔவைப்பாட்டி, ஒரு பாட்டுப் பாடுங்கள், பாட்டி” என்று கேட்டு, அவர் தமது இனிய குரலில் பாடும் நீதிப்பாடல்களைக் கேட்டு மகிழ்ந்தார்கள்.

அவ்வைப் பாட்டியின் சில அறிவுரைகள்:

மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே – உன்னை மதியாதோர் வீட்டு வாசல் படியினை மிதியாதே.

எண்ணெழுத் திகழேல் – ஒரு போதும் எண்ணையும், எழுத்தினையும் கற்பதனை புறக்கனியாதே

ஏற்ப திகழ்ச்சி – இரந்து பெறுவது இகல்வானது

சுட்ட பழம் வேண்டுமா? சுடாத பழம் வேண்டுமா?
ஔவையார்

ஔவையார் முருக பக்தர். முருகனையே தம் கண்கண்ட தெய்வமாக வணங்கி வந்தார். தமக்கென்று ஒரு குடும்பமோ, பிள்ளைகளோ இல்லாமல் ஊர்ப்பிள்ளைகள எல்லாரையும் தமது குழந்தைகளாகவே கருதி வாழ்ந்து வந்தார்.

அவ்வாறே, பால முருகனையும் தமது தெய்வக்குழந்தையாகவே கருதி அன்பும், பக்தியும் கொண்டிருந்தார்.

ஔவையாரின் யாத்திரை

ஒருமுறை அவர் சிறந்த முருகன் தலமான பழனிக் கோவிலை நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். போகும் வழியில் ஓர் அடர்ந்த காடு குறுக்கிட்டது. அவர் நெடுந்தூரம் நடந்து வந்திருந்ததால் களைப்படைந்திருந்தார். பசியும் சேர்ந்து அவரை வருத்தியது. ஆயினும், தமது நோக்கத்தில் களைப்படையாத ஔவைக்கிழவி, காட்டு வழியில் வேகமாக நடந்து சென்றார்.

பழங்கள் நிறைந்த மரத்தில் கூடவே ஒரு…

அப்போது, பாதையோரத்தில் இருந்த நாவல் மரமொன்றைக் கண்டார். அந்த மரத்தின் கிளைகளில் அழகிய கருநாவற்பழங்கள் குலை குலையாகக் காணப்பட்டன. அந்தப் பழங்களைப் பார்த்தபோது, பசியுடன் இருந்த ஔவையாரின் நாவில் நீர் ஊறியது.

அந்த மரத்தின்மீது ஏறிப் பழங்களைப் பறித்துச் சாப்பிட அவரால் முடியவில்லை. அவருக்கு வயதாகி விட்டது. யாராவது வந்து அந்தப் பழங்களில் சிலவற்றையாவது பறித்துத் தர மாட்டார்களா என்று ஔவையார் நினைத்த வேளையில், அந்த நாவல் மரத்தின் கிளை ஒன்றின்மீது ஒரு சிறுவன் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டார்.

ஔவையாரின் யாத்திரை

அந்தச் சிறுவனின் முகத்தையே ஔவையார் உற்றுப் பார்த்தார். அந்தச் சிறுவனைப் பார்த்தால், ஆடு மாடுகளையும், எருமைகளையும் மேய்க்கும் கிராமத்துச் சிறுவனைப்போலக் காணப்பட்டான். ஔவையார் நினைத்தது சரியென்பதே போன்று, சற்றுத் தூரத்தில் பல எருமைகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன.

பட்டிக்காட்டுச் சிறுவன்

“இந்தச் சிறுவனைப் பார்த்தால், படிக்காத பட்டிக்காட்டுச் சிறுவனைப் போன்று இருக்கின்றான். தமிழ் மொழியைத் திறம்படக் கற்றுத் தேர்ந்த சிறந்த புலவரான நாம் இந்தப் பட்டிக்காட்டுச் சிறுவனிடம் போய் உதவி கேட்பதா?” என்று ஔவையார் ஒரு நிமிடம் தயங்கினார்.

ஆனால் அவரது பசியும், களைப்பும் சேர்ந்துகொண்டு, எப்படியாவது நாலைந்து நாவற்பழங்களைக் கேட்டு வாங்கிச் சாப்பிட்டுவிட வேண்டும் என்று தூண்டின.

‘பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போம்’ என்னும் பழமொழிக்கிணங்க, பசி மயக்கத்தில் இருந்த ஔவையார் அந்தச் சிறுவனைப் பார்த்து, “அடே இடைச் சிறுவனே, எனக்கு மிகவும் பசியாகவும், களைப்பாகவும் இருக்கின்றது. எனக்கு நாலைந்து நாவற்பழங்களைப் பறித்துப் போட்டு உதவி செய்வாயா?” என்று கேட்டார்.

அந்தச் சிறுவன் ஔவைப் பாட்டியைப் பார்த்து அழகாகச் சிரித்தான்.

சுட்ட பழங்களா சுடாத பழங்களா?

“சரி பாட்டி, நான் நாவற்பழங்களைப் பறித்துப் போடுவேன். ஆனால் ஒரு சந்தேகம். இந்த மரத்தில் பலவிதமான நாவல் பழங்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்குச் சுட்ட பழங்கள் வேண்டுமா?

“சரி பாட்டி. நான் நாவல் பழங்களைப் பறித்துப் போடுவேன்.ஆனால் ஒரு சந்தேகம். இந்த மரத்தில் பலவிதமான நாவல் பழங்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்குச் சுட்ட பழங்கள் வேண்டுமா? அல்லது சுடாத பழங்கள் வேண்டுமா?” என்று கேட்டுவிட்டுக் குறும்பாகச் சிரித்தான்.

ஔவையார் திகைத்து நின்றார். தமிழ் மொழியில் மிகவும் கற்றுத் தேர்ந்த புலவரான அவர் பலவிதமான பழங்களைப் பற்றி அறிந்திருக்கின்றார். ஆனால், சுட்ட பழம், சுடாத பழம் என்று அவர் கேள்விப்பட்டதேயில்லை. ஆனால், பள்ளிக்கூடத்துக்கே போயறியாத இந்த எருமை மேய்க்கும் சிறுவன் புதிதாக சுட்ட பழம், சுடாத பழம் என்று பேசுகின்றானே என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார்.

பின்னர், சிறிது நேரம் சிந்தித்துவிட்டு, எதுவும் தோன்றாமல், “சரி தம்பி, எனக்குச் சுட்ட பழங்களையே பறித்துப் போடு” என்று கேட்டார்.
சிறுவன் சிரித்தான். பின்னர், அந்த மரத்தின் கிளை ஒன்றைப் பிடித்துப் பலமாகக் குலுக்கினான்.

ஔவைப்பாட்டியும் இடைய சிறுவனும்

அந்தக் கிளையிலிருந்து ஏராளமான கனிந்த பழங்களும், காய்களும் தரையில் வீழ்ந்தன. தரையில் கிடந்த பழங்களையும், காய்களையும் ஔவையார் மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தார்.

அந்தச் சிறுவனுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு, ஔவையார் தரையில் கிடந்த பழங்களில் நன்கு கனிந்திருந்த பழங்கள் சிலவற்றைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டார்.

அந்தப் பழங்களில் மணல் ஒட்டியிருந்தது. மணலை நீக்குவதற்காக வாயால் ஊதினார்.

மரத்தின் கிளையில் அமர்ந்திருந்த சிறுவன் வாய்விட்டுச் சிரித்தான். “என்ன பாட்டி, பழம் சுடுகிறதா?” என்று கேட்டான்.

அந்தக் கேள்வியைச் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஔவையார், திகைத்து நின்றார்.

கனிந்த பழங்களைச் சுட்ட பழம் என்றும், காய்களைச் சுடாத பழம் என்றும் சிறுவன் அறிவுடன் குறிப்பிட்டது அவருக்குப் புரிந்தது. இந்தச் சிறு விஷயம் தெரியாமல், ஒரு எருமை மேய்க்கும் சிறுவனிடம் நாம் தோற்றுப் போனோமே என்று வெட்கம் அடைந்த ஔவையார், தாம் முன்னர் அந்தச் சிறுவனைக் குறைவாக எண்ணியதற்கு மனம் வருந்தி மன்னிப்புக் கேட்பதற்காக மீண்டும் மரக்கிளையைப் பார்த்தார்.

அங்கே அந்தச் சிறுவன் இல்லை.

முருகனும் ஔவைப்பாட்டியும்

ஆனால், ஔவையாரின் எதிரே, அந்த மலைக் காட்டின் நடுவே, பால முருகன் தோன்றினார். கையிலே வேலாயுதத்தைத் தாங்கியவராக, அழகு மயில் மீது அமர்ந்து, தெய்வீக அழகு நிறைந்தவராக அன்பு முருகன் அங்கே தோன்றினார். ஔவைப்பாட்டியைப் பார்த்து அழகாகச் சிரித்தார்.

“ஔவைப் பாட்டியே, நீங்கள் பசியுடன் இருப்பதையறிந்து, உங்கள் பசி போக்கவே நான் இங்கே வந்தேன். அதற்கிடையில் ஒரு சிறு சோதனை செய்து பார்த்தேன். உருவத்தைக் கண்டு யாரையும் குறைவாக மதிப்பிடக் கூடாது என்பதை நான் சொல்லியா நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்? நீங்கள் அறிவில் சிறந்த புலவர். மேலும் மேலும் உங்கள் பணி இந்த உலகெங்கும் பரவட்டும்” என்று வாழ்த்தினார். ஆசி வழங்கினார்.

தமது மனதுக்குகந்த தெய்வமே நேரில் வந்து வாழ்த்தியதைக் கண்டு மனம் மகிழ்ந்த ஔவையார், முருகப்பெருமானைப் பலவிதமாக வாழ்த்தி, இனிய பல பாடல்களைப் பாடி வணங்கினார்.

“ஔவைப் பாட்டியே, நீங்கள் பசியுடன் இருப்பதை அறிந்து, உங்கள் பசி போக்கவே நான் இங்கே வந்தேன். அதற்கிடையில் ஒரு சிறு சோதனை செய்து பார்த்தேன். உருவத்தைக் கண்டு யாரையும் குறைவாக மதிப்பிடக் கூடாது என்பதை நான் சொல்லியா நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? “கற்றது கையளவு, கல்லாதது கடலளவு’ என்று கற்றுக்கொடுத்ததே நீங்கள் அல்லவா?

நீங்கள் அறிவில் சிறந்த தமிழ்ப் புலவர். மேலும் மேலும் உங்கள் பணி இந்த உலகெங்கும் பரவட்டும். உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும்? ” என்று கேட்டார் முருகப்பெருமான்.

ஔவைப் பாட்டி மனம் மகிழ்ந்து முருகப்பெருமானை வாழ்த்தி வணங்கினார், “என் பசி தீர்க்க ஓடோடி வந்த வேல் முருகா, இந்த ஏழைக்கிழவிக்கு என்றென்றும் உன் அன்பும், கருணையும் வேண்டும். இந்த உலக மக்கள் என்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்” அதுவே நான் கேட்கும் வரம், இறைவா” என்றார்.

முருகப்பெருமான், ஔவைப்பாட்டியை நோக்கி, “ஔவைப் பாட்டியே, உங்கள் தமிழ் கேட்க நான் என்றும் ஆவலாயுள்ளேன். நான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு, உங்கள் அழகுத் தமிழ்க் கவிதைகளால் பதில் கூறுங்கள். முதலாவது கேள்வி, ‘கொடியது எது?’ “

ஔவைப் பாட்டி முருகப்பெருமானை வணங்கிவிட்டு அந்தக் கேள்விக்குரிய பதிலை ஓர் இனிய கவிதையாகவே வழங்கினார்,

“கொடியது கேட்கின் நெடிய வெவ்வேலாய்!
கொடிது, கொடிது, வறுமை கொடிது!
அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை.
அதனினும் கொடிது ஆற்ற ஒணாக் கொடுநோய்!
அதனினும் கொடிது அன்பிலாப் பெண்டிர்.
அதனினும் கொடிது இன்புற அவர் கையில் உண்பது தானே!”

( இதன் பொருள்: அன்பில்லாத மனைவி அளிக்கும் உணவுதான் உலகிலேயே மிகவும் கொடியது!)

முருகப் பெருமான் சிரித்தார். “அடுத்த கேள்வி. இனியது எது?”
ஔவையார் பாடினார்,

“இனியது கேட்கின் தனிநெடு வேலோய்!
இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது;
அதனினும் இனிது ஆதியைத் தொழுதல்;
அதனினும் இனிது அறிவினர்ச் சேர்தல்;
அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோரைக்
கனவிலும் நனவிலும் காண்பது தானே!”

(இக் கவிதையின் பொருள்: அறிவுள்ளோரைக் காண்பது மிகவும் இனியது.)

“கவிதை மிக்க அழகாயுள்ளது, ஒளவையே” என்று பாராட்டிய முருகப்பெருமான், “அடுத்த கேள்வி, பெரியது எது?’ என்று கேட்டார்.
ஔவையார் பாடினார்,

“பெரியது கேட்கின் எரிதவழ் வேலோய்!
பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது;
புவனமோ, நான்முகன் படைப்பு;
நான்முகன் கரியமால் உந்தியில் வந்தோன்;
கரியமாலோ அலைகடல் துயின்றோன்;
அலைகடல் குறுமுனி அங்கையில் அடக்கம்;
குறுமுனியோ கலசத்தில் பிறந்தோன்;
கலசமோ புவியில் சிறுமண்;
புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலைப்பாரம்.
அரவோ, உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம்;
உமையோ இறைவர் பாகத்து ஒடுக்கம்;
இறைவரோ தொண்டர் உள்ளத்து ஒடுக்கம்;
தொண்டர் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே!”

(இக் கவிதையின் பொருள்: இறைவனின் உண்மையான தொண்டர்களின் பெருமை மிகவும் சிறந்தது.)

முருகப்பெருமான் ஔவையாரின் கவிதைத் திறமையை வியந்து பாராட்டினார், “நீங்கள் கூறுவது உண்மைதான், ஔவைப் பாட்டியே. இறைவனை மனமுருகி வணங்கும் தொண்டர்களின் பெருமைக்கு நிகரேயில்லை. சரி. அடுத்த கேள்வி. ‘அரியது எது?” என்று கேட்டார்.

ஔவையார் பாடத்தொடங்கினார்,

“அரியது கேட்கின் வரிவடிவேலோய்
அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது;
மானிடர் ஆயினும் கூன் குருடு செவிடு
பேடு நீங்கிப் பிறத்தல் அரிது;
பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையும்,
ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது;
ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும்,
தானமும் தவமும் தாம் செயல் அரிது;
தானமும் தவமும் தாம்செய்வார் ஆயின்
வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே!”

(இக் கவிதையின் பொருள்: உலகில் எவ்வித குறைகளுமற்ற மனிதனாகப் பிறந்தவன், தானமும், தவமும் செய்வானாக விளங்கினால் வானவர் நாடான சொர்க்கம் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வழி திறந்து வரவேற்கும்.)

அரிய பொருட்களை உள்ளடக்கிய அழகிய தமிழ்க் கவிதைகளை வழங்கிய ஔவைப் பாட்டியை மன மகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டிய முருகப்பெருமான், “அறிவிற் சிறந்த ஔவைப் பாட்டியே, நீங்கள் செந்தமிழ் மொழிக்கும், நாட்டுக்கும், நாட்டு மக்களுக்கும் மேலும் நெடுங்காலம் தொண்டாற்றி வாழ்வீர்கள்” என்று வாழ்த்தி, ஆசி கூறி மறைந்தார்.

பழனி முருகன்

அவ்வைப்பாட்டியின் ஆத்திசூடி

1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don’t forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don’t prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don’t betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don’t forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don’t despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don’t freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.
13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don’t shortchange.
14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don’t flip-flop.
15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.
16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.
17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.
18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.
20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.
21. நன்றி மறவேல் / 21. Don’t forget gratitude.
22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.
23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don’t land-grab.
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.
25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don’t play with snakes.
26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.
27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don’t sugar-coat words.
28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.
29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.
30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.
31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.
32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.
33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.
34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.
35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.
36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.
37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don’t forsake friends.
38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.
39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.
40. கைவினை கரவேல் / 40. Don’t hide knowledge.
41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don’t swindle.
42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.
43. கெளவை அகற்று / 43. Don’t vilify.
44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don’t hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் / 49. Don’t gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.
51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.
52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.
53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don’t show fatigue in conversation.
54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don’t be a lazybones.
55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.
56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.
58. தீவினை அகற்று / 58. Don’t sin.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don’t attract suffering.
60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.
61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don’t defame the divine.
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.
63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don’t listen to the designing.
64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don’t forget your past glory.
65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don’t compete if sure of defeat.
66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.
67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.
68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don’t depart from good standing.
69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don’t jump into a watery grave.
70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don’t over snack.
71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.
72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.
73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.
74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don’t involve in destruction.
75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don’t dabble in sleaze.
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.
77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.
78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.
79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.
80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.
82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.
84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.
85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don’t comply with idiots.
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.
87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don’t encourage war.
88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don’t vacillate.
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don’t accommodate your enemy.
90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don’t over dramatize.
91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don’t be a glutton.
92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don’t join an unjust fight.
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don’t agree with the stubborn.
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.
96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.
97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.
98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.
99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don’t self praise.
100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don’t gossip or spread rumor.
101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.
102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.
103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.
104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.
105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don’t be harsh with words and deeds.
106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don’t premeditate harm.
107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.
109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.

Leave a Comment